Je nám líto, váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!

Schéma zapojení v solárním FV systému

Podívejte se na videoPoužijte WiFi Energy Meter v solárním FV systému

1. Úvod

Jako obousměrný WiFi měřič energie je náš WiFi měřič energie velmi ideální pro použití v solárním FV systému. Pomocí obousměrné funkce je schopen měřit energii "do sítě"; nebo "z mřížky" jen o jeden metr. Měřič dokáže nahrát měření (Napětí, Proud, Aktivní výkon, Aktivní energie, Frekvence...) do cloudu. Takže můžete snadno sledovat níže uvedené KPI solárního FV systému online:

  • energie generovaná solárním invertorem
  • energie do sítě (energie exportovaná do sítě)
  • energie ze sítě (energie importovaná ze sítě)
  • přímou vlastní spotřebu energie

Představíme schéma zapojení instalace WiFi elektroměrů v solárním FV systému.

2. Jednofázový solární FV systém

Pokud chcete monitorovat svůj jednofázový solární FV systém, můžete si uvědomit dvě možnosti:

  1. Nainstalujte2PCS jednofázové WiFi elektroměry (WEM3080)v solárním FV systému;
  2. Nainstalujte1PCS třífázové WiFi elektroměry (WEM3080T)v solárním FV systému (doporučeno)

2.1 Nainstalujte 2PCS WEM3080

Jak je znázorněno na obrázku níže, v jednofázovém solárním FV systému,2KS WEM3080lze instalovat na dvou místech (strana sítě a strana solárního invertoru) podle vašich aktuálních požadavků a podmínek:

aplikace solárního FV systému

Poznámka:

Pokud chcete pouze sledovat importovanou/exportovanou energii na straně sítě, můžete nainstalovat pouze 1PCS WEM3080 na straně sítě.

Jak je znázorněno na obrázku níže, v jednofázovém solárním FV systému můžete nainstalovat1KS WEM3080Ta upněte CT na jiné místo (strana sítě a strana solárního invertoru) podle vašich skutečných požadavků a stavu:

aplikace solárního FV systému

Tuto možnost doporučujeme, protože data jsou zcela synchronizována v jednom minutovém intervalu nahrávání.

Poznámka:

Není nutné upnout CT na stranu zátěže, protože systém dokáže vypočítat celkový výkon spotřebovaný všemi zátěžemi podle níže uvedeného vzorce:

Výkon zátěže = napájení měniče – napájení

3. Třífázový solární FV systém

3.1 Nainstalujte 2PCS WEM3080T

Jak je znázorněno na obrázku níže, v třífázovém solárním FV systému můžete nainstalovat2KS WEM3080T(třífázový WiFi elektroměr)

iammetermanual-20191113-L1

Poznámka:

Pokud chcete pouze monitorovat importovanou/exportovanou energii na straně sítě, můžete nainstalovat pouze 1PCS WEM3080T na straně sítě.

4. Split fázový solární FV systém

4.1 Nainstalujte 1 KS WEM3080 + 1 KS WEM3080T

Jak je znázorněno na obrázku níže, v třífázovém solárním FV systému můžete nainstalovat1KS WEM3080(jednofázový WiFi elektroměr) a1KS WEM3080T(třífázový WiFi elektroměr).

Schéma zapojení v rozdělené fázi

Poznámka:

Pokud chcete pouze sledovat importovanou/exportovanou energii na straně sítě, můžete nainstalovat pouze 1PCS WEM3080T na straně sítě. WEM3080T lze použít v jednofázovém systému, rozdělené fázi a třífázovém systému.

5 Další video tutoriály

Video tutoriály IAMMETER Energy Monitor

Upozorňujeme, že tato výuková videa představují pouze část funkcí IAMMETER. Podrobnější úvody naleznete naDokumenty IAMMETER

Odkaz

Sledujte svůj solární systém pomocí Home Assistant

Integrujte elektroměr IAMMETER do platformy třetí strany

Sledujte svůj solární fotovoltaický systém v cloudu IAMMETER

Sledujte svou spotřebu elektřiny v cloudu IAMMETER

Horní