Je nám líto, váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!

Bezdrátový měřič spotřeby energie, monitor měřiče spotřeby Wifi

1. Úvod

Pomocí našeho WiFi měřiče energie a systému Iammeter můžete sledovat spotřebu elektřiny v domácím elektrickém systému. Systém ampérmetru může generovat účet za elektřinu na denní/měsíční bázi a také vám poskytnout komplexní zprávu, abyste snadno porozuměli vašemu účtu za elektřinu a spotřebě energie.

2. Klíčové funkce

2.1 Přehledový panel

Prohlédněte si datový graf a některé podrobnosti na přehledovém panelu.

2.2 Rychlý přehled spotřeby energie a účtu

Prohlédněte si spotřebu energie a svůj účet za elektřinu na stejné stránce pro různá místa

NávštěvaKapitola 4.12pro detaily.

2.3 Nastavte datum fakturace

Můžete nastavit datum účtování, takže systém vypočítá měsíční účet za elektřinu na základě vámi nastaveného data zahájení, pokud datum účtování nezačíná od 1. dne každého měsíce.

NávštěvaKapitola 4.13pro detaily.

2.4 Zpráva o vyúčtování

Systém ampérmetru může generovat zprávu o vyúčtování elektřiny pro uživatele.

NávštěvaKapitola 4.14pro detaily.

2.5 Komplexní analýza spotřeby energie

Systém ampérmetru může uživatelům generovat komplexní analýzu spotřeby energie.

NávštěvaKapitola 4.15pro detaily.

2.6 Analýza zatížení

Systém Iammeter může uživatelům generovat zprávu o analýze zatížení.

NávštěvaKapitola 4.16pro detaily.

2.7 Analýza abnormálních dat

Systém Iammeter může uživatelům generovat zprávu o analýze abnormálních dat. Pro všechny parametry můžete nastavit normální rozsah, poté systém vypíše všechna data, která jsou mimo přednastavený rozsah.

NávštěvaKapitola 4.17pro detaily.

2.8 Účet agenta

Účet agenta můžete použít pro dvouúrovňovou správu dvěma různými systémy pro agenta a koncového uživatele

NávštěvaKapitola 4.12aKapitola 4.18pro detaily.

3. Nainstalujte a nastavte WiFi elektroměr

NávštěvaKapitola 3pro detaily.

Horní