Je nám líto, váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!

Schéma zapojení v solárním FV systému

Podívejte se na videoPoužití WiFi elektroměrů v solárním FV systému

1. Úvod

Jako obousměrný WiFi měřič energie je náš WiFi měřič energie velmi vhodný pro použití v solárním FV systému. Účinně měří energii "do sítě" nebo "z mřížky" s použitím pouze jednoho metru. Tento měřič nahrává měření (Napětí, Proud, Aktivní výkon, Aktivní energie, Frekvence atd.) do cloudu, což usnadňuje online sledování základních klíčových ukazatelů výkonu solárního FV systému (KPI):

  • Energie generovaná solárním invertorem
  • Energie do sítě (exportovaná do sítě)
  • Energie ze sítě (importovaná ze sítě)
  • Přímá vlastní spotřeba energie

Představíme schémata zapojení pro instalaci WiFi elektroměrů v solárních FV systémech.

2. Jednofázový solární fotovoltaický systém

Pro monitorování vašeho jednofázového solárního FV systému máte dvě možnosti, jak toho dosáhnout:

  1. Nainstalujte2 jednofázové WiFi měřiče energie (WEM3080)v rámci solárního FV systému.
  2. Nainstalujte1 třífázový WiFi elektroměr (WEM3080T)v rámci solárního FV systému (doporučeno).

2.1 Nainstalujte 2PCS WEM3080

Jak je znázorněno níže, v rámci jednofázového solárního FV systému2 jednotky WEM3080lze umístit na dvě místa (strana sítě a strana solárního invertoru) na základě vašich specifických požadavků:

Aplikace solárního FV systému

Poznámka:

Pokud si přejete monitorovat pouze importovanou/exportovanou energii na straně sítě, stačí nainstalovat pouze 1 WEM3080 na straně sítě.

Jak je znázorněno níže, v jednofázovém solárním FV systému můžete nainstalovat1 WEM3080Ta umístěte CT na různá místa (strana sítě a strana solárního invertoru) podle potřeby:

Aplikace solárního FV systému

Tato možnost je doporučena, protože synchronizuje data v minutových intervalech.

Poznámka:

Upínání CT na stranu zátěže není nutné, protože systém vypočítává celkový výkon spotřebovaný všemi zátěžemi pomocí následujícího vzorce:

Výkon zátěže = Výkon střídače - Napájení

3. Třífázový solární FV systém a 3fázový síťový systém

3.1 Nainstalujte 2PCS WEM3080T

Jak je znázorněno níže, v rámci třífázového solárního FV systému můžete nainstalovat2 WEM3080T(třífázové WiFi elektroměry).

iammetermanual-20191113-L1

Poznámka:

Instalace pouze 1 WEM3080T na straně sítě je dostatečná, pokud chcete sledovat importovanou/exportovanou energii pouze na straně sítě.

4. Split Phase Solar PV System

Arozdělená fázenebojednofázový třívodičovýSystém je převládajícím typem jednofázové distribuce elektrické energie v Severní Americe, běžně používaný v rezidenčních a lehkých komerčních aplikacích. Zahrnuje napájení dvou 120 V AC vedení do prostor, které jsou vzájemně fázově posunuty o 180 stupňů vzhledem k neutrálu, spolu se společným neutrálem.

Zapojení split-fázového systému

Další podrobnosti naleznete naPoužití 3fázového elektroměru pro solární fotovoltaiku a spotřebu sítě v split-fázovém systému

5 Další videonávody

IAMMETER Energy Monitor Video tutoriály

Vezměte prosím na vědomí, že tyto video tutoriály pokrývají pouze část funkcí IAMMETER. Podrobnější informace naleznete naDokumenty IAMMETER

Odkaz

Seřadit a porovnat více než jedno solární fotovoltaické stanoviště v solární analýze

Jak používat měřič energie Wi-Fi IAMMETER v aplikaci Home Assistant

Sledujte svůj solární fotovoltaický systém pomocí Home Assistant

Integrujte měřič energie IAMMETER do platforem třetích stran

Sledujte svůj solární fotovoltaický systém v cloudu IAMMETER

Sledujte svou spotřebu elektřiny v cloudu IAMMETER

Horní