Je nám líto, váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!

Měření čisté energie

Třífázový WiFi elektroměrWEM3080TpodporujeRežim čistého měřenív nové verzi.

Welcome to discuss about the NEM (Net metering function) here https://imeter.club/topic/281

Funkce NEM (Net Metering Mode).

Zde je příklad k vysvětleníNEM (režim síťového měření).

Pokud nainstalujete WEM3080T do třífázového elektrického systému, za předpokladu, že výkon v každé fázi zůstane konstantní do jedné hodiny, jak je uvedeno níže, a importuje energii ze sítě ve fázi A a B a mezitím exportuje energii do sítě ve fázi C,

P1 = 2KW (výkon fáze A, import energie ze sítě) P2 = 1KW (výkon fáze B, import energie ze sítě) P3 = -3KW (výkon fáze C, export energie do sítě)

a také za předpokladu, že tarify elektřiny jsou níže,

Dovozový tarif energie =0,3 USD/kWh

Tarif za exportovaný výkon =0,1 USD/kWh

můžeme porovnat vyúčtování do jedné hodiny v normálním režimu s vyúčtováním v režimu čistého měření.

Spotřeba sítě (kWh) Účet za elektrickou energii Exportovaná energie (kWh) Příjem z vyvezené elektřiny Zůstatek
Režim čistého měření 0 0 0 0 0
Normální mód 3 0.9 3 0.3 -0.6

Jak zapnout NEM

It needs two steps if you want to use the NEM function in IAMMETER.

Call a local API to enable the NEM measurement in energy meter

Normally, the 3 phase energy meter would output a JSON format data, the datas field includes three arrays that represent 3 phase energy data. After the NEM (net energy metering) function is enabled, there will be a fourth array that represents the NEM measurement result, like the below pics.

11

  1. Aktualizujte měřič na nejnovější verzi, pokud je jeho verze 1.73 nebo novější, vizAktualizace firmwaru. Upozorňujeme, že pokud je verze měřiče starší než 1.73, neaktualizujte firmware. A nemůže podporovat funkci NEM.
  2. NávštěvaIP adresa/monitorjsonpro kontrolu dat json.
  3. Zapněte funkci NEM voláním API (http://ip/api/netmetering?npm=1)
  4. Navštivte ip/monitorjson a znovu zkontrolujte data json. Viz poslední obrázek výše, data v červeném rámečku jsou vrácena v režimu NEM.

Change the "Upload Type" to Net Metering on IAMMETER web system.

11-1

Po níže uvedených krocích se zapne režim NEM.

Odkaz

Uzel IAMMETER v Github

Monitor your solar pv system with Home Assistant

Integrujte elektroměr IAMMETER do platformy třetí strany

Sledujte svůj solární fotovoltaický systém v cloudu IAMMETER

Sledujte svou spotřebu elektřiny v cloudu IAMMETER

Horní