Je nám líto, váš prohlížeč nepodporuje JavaScript!

Přehled monitorování solárního FV systému

Pokud máte solární fotovoltaický systém, můžete jej sledovat na Iampmetru instalací našich WiFi elektroměrů. IAMMETER zobrazuje různé webové stránky s přehledem pro Solární FV systém a Nesolární FV systém.

Učit seJak IAMMETER zná monitorování solárního FV systému nebo nesolárního FV systému

přehled solárního FV monitorovacího systému

1 Výnos a spotřeba

Tento graf ukazuje KPI vašeho solárního FV systému.

Výnos a spotřeba v solárním monitorovacím systému FV

2 Napájení

výkon invertoru, napájení sítě, výkon zátěže v solárním monitorovacím systému FV

**Výkon invertoru 😗* Výstupní výkon solárního invertoru, měřený měřičem/CT nastaveným jako"Invertor" typ.

Napájecí výkon:Je to výkon exportovaný do sítě, když je kladný, je to výkon importovaný ze sítě, když je záporný, měřeno měřičem/CT nastaveným jako"Mřížka" typ

Výkon zátěže:Výkon zátěže = Napájecí výkon měniče, vypočítaný automaticky IAMMETER.

3 Současný stav

diagram toku energie v solárním monitorovacím systému FV

Tento graf ukazuje tok energie vašeho solárního FV systému. Pro lepší pochopení viz kódování níže.

var r = 0; // 0: žádný průtok, 1:A->B, 2:B->A
    přepínač (i)
    {
      pouzdro 1:// invertor-feedin
        if (invertor > 0 & amp;& napájení > 0) r = 1;
        přestávka;
      case 2:// invertor-load
        if (střídač > 0 & zátěž > 0) r = 1;
        přestávka;
      pouzdro 3:// invertor-baterie
          // baterie se nabíjí a výkon střídače je vyšší než výkon zátěže.
        if (baterie > 0 && (střídač - zátěž) > 0) r = 1;
        přestávka;
      pouzdro 4:// load-feedin
        if (střídač >= zátěž)
        {
          // pokud je výnos dostatečný, není potřeba dovážet energii ze sítě
          r = 0;
          přestávka;
        }
        jiný
        {
          if (přívod < 0 & zátěž > 0) r = 2;
        }
        přestávka;
      pouzdro 5:// nabíjecí baterie
        if (baterie < 0 & zátěž > 0) r = 2;
        přestávka;
      pouzdro 6:// napájecí-baterie
          // baterie se nabíjí a výkon střídače je nižší než výkon zátěže
        if (napájení < 0 && (invertor - zátěž) < baterie && baterie > 0) r = 1;
        přestávka;
      výchozí:
        přestávka;
    }

4 Výtěžek

 • Energie výtěžku:Pokud nastavíte jakýkoli měřič/CT jako"Invertor" typenergie naměřená tímto měřičem/CT je "energie výnosu"; (kWh). Systém IAMMETER vypočítáváVýpočet energie výnosuv přednastaveném fakturačním cyklu. Metoda výpočtu viz [Výpočet energie výnosu] (#Ref 2).
 • Exportovaná energie: Pokud nastavíte jakýkoli měřič/CT jako"Mřížka" typenergie exportovaná do sítě měřená tímto měřičem/CT je "exportovaná energie"; (kWh). Systém IAMMETER vypočítáváExport energiev přednastaveném fakturačním cyklu. Způsob výpočtu vizVýpočet exportované energie
 • Přímé vlastní použití: Přímé vlastní použití (kWh) = Výnosová energie – Exportovaná energie

IAMMETER vypočítá výnosovou energii, exportovanou energii a přímou vlastní spotřebu energie ve zvoleném časovém období (den, měsíc, rok nebo celý rok).

Sledujte hodinový, denní, měsíční výnos energie v solárním fotovoltaickém systému

5 Spotřeba

 • Spotřeba sítě: Pokud nastavíte jakýkoli měřič/CT jako"Mřížka" typenergie importovaná ze sítě měřená tímto měřičem/CT je "spotřeba sítě"; (kWh). Systém IAMMETER vypočítáváSpotřeba sítěv přednastaveném fakturačním cyklu. Způsob výpočtu vizVýpočet spotřeby sítě
 • Přímé vlastní použití: Přímé vlastní použití (kWh) = Výnosová energie – Exportovaná energie

IAMMETER vypočítá spotřebu sítě a přímou vlastní spotřebu energie ve zvoleném časovém období (den, měsíc, rok nebo celý rok).

Sledujte hodinovou, denní, měsíční spotřebu energie v solárním FV systému

6 Energetická bilance

 • Exportovaná energie: Pokud nastavíte jakýkoli měřič/CT jako"Mřížka" typenergie exportovaná do sítě měřená tímto měřičem/CT je "exportovaná energie"; (kWh). Systém IAMMETER vypočítáváExport energiev přednastaveném fakturačním cyklu. Způsob výpočtu vizVýpočet exportované energie
 • Spotřeba sítě: Pokud nastavíte jakýkoli měřič/CT jako"Mřížka" typenergie importovaná ze sítě měřená tímto měřičem/CT je "spotřeba sítě"; (kWh). Systém IAMMETER vypočítáváSpotřeba sítěv přednastaveném fakturačním cyklu. Způsob výpočtu vizVýpočet spotřeby sítě

IAMMETER vypočítá spotřebu sítě a exportovanou energii ve zvoleném časovém období (den, měsíc, rok nebo celý rok).

Sledujte hodinový, denní, měsíční import/export energie v solárním fotovoltaickém systému

Odkaz

Seřaďte a porovnejte více než jedno solární fotovoltaické stanoviště v solární analýze

Ref 1: Typ měřiče/CT a energie, výkon a tarif výkonu (import & export)

Výtěžek energie (kWh) & Výkon měniče (W) : Typ měřiče/CT → měnič

Export energie (kWh) & Spotřeba sítě (kWh) & Napájecí výkon (W): Typ měřiče/CT → Síť

vyberte typ měřiče

Ref 2:Jak IAMMETER vypočítá celkovou kWh ve zvoleném časovém období (hodina, den, měsíc, rok)

Celková kWh = první zaznamenaná data o kWh v příštím časovém období - první zaznamenaná data o kWh v aktuálním časovém období

Zde je jednoduchý příklad. Podívejte se na níže uvedený obrázek našeho demo účtu.

Na levém grafu,

to ukazuje celkovou energii výnosu4.9kWh od 9:00 do 10:00.

Na pravém stole,

zobrazuje první údaje o kWh zaznamenané v 9:02:05 v aktuálním časovém období (9:00 až 10:00)39262.5kWh,

zobrazuje první údaje o kWh zaznamenané v 10:02:06 v dalším časovém období (10:00 až 11:00)39267.4kWh

39267.4 - 39262.5=4.9

Takže energie celkového výnosu je4.9kWh od 9:00 do 10:00.

Podobný výpočet platí pro celkovou energii za den, měsíc nebo rok.

Jak vypočítat hodinová energetická data v systému IAMMETER

Odkaz 3: Jak IAMMETER zná monitorování solárního FV systému nebo nesolárního FV systému

Pokud nastavíte jakýkoli měřič/CT jako „Inverter“; typu, IAMMETER identifikuje váš systém jako solární FV systém.

Horní